Geologie Český Krumlov
Ing. Martin Janda
RNDr. Stanislav Škoda

Kontaktujte geologickou kancelář
tel.: +420 380 430 509

Geologie

Nabízíme služby v oblasti geologie a geotechniky. Provádíme inženýrsko-geologický průzkum a dohled při provádění zemních prací. Působíme v Křemži v okrese Český Krumlov a blízkém okolí.

Geotechnika

Inženýrskogeologický průzkum pro:

  • pozemní stavby
  • liniové stavby - polní cesty, kanalizační potrubí, energetická vedení, silnice
  • malé vodní nádrže - rybníky
  • protipovodňová opatření - hráze, jezová tělesa

Dohled při provádění zemních prací:

  • laboratorní rozbory pro výběr vhodné zeminy
  • laboratorní zkoušky zhutnitelnosti
  • objemové hmotnosti a vlhkosti zhutněných zemin
  • ověřování vlastností zhutněných zemin
  • statické zatěžovací zkoušky pro pozemní nebo silniční stavitelství
  • penetrační zkoušky

Radon

Provádíme radonový průzkum pro všechny druhy staveb.

Objednejte si geologické práce

Jelikož jsem díky své práci velmi často na cestách, domluvte si, prosím, předem schůzku telefonicky, emailem nebo pomocí formuláře na této stránce.

Rádi Vás také navštívím ve Vaší kanceláři nebo přímo na stavbě.

Kontaktujte geologaIng. Martin Janda

+420 380 430 509
+420 603 521 818
Luční 434
382 03 Křemže
Czech Republic

RNDr. Stanislav Škoda

+420 380 430 509
+420 723 807 929
Jírovcova 24a
370 01 České Budějovice

Sídlo Ing. Jandy

Sídlo RNDr. Škody

Top